เซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ เชื้อสาย 2

Filter
VIP

New VIP Servers - Opening soon

New VIP Servers - Already opened

19 เม.ย.
Interlude
x20
5 เม.ย.
Interlude
x3
9 มี.ค.
Interlude
x50
Tomorrow
at 08:00 PM
Grand Crusade
x15
Tomorrow
at 08:00 PM
High Five
x30
Tomorrow
at 08:00 PM
Interlude
x100000
Day after tomorrow
at 06:00 PM
Interlude
x10
3 พ.ค.
High Five
x15
3 พ.ค.
Classic
x3
10 พ.ค.
High Five
x50
17 พ.ค.
Classic
x10
24 พ.ค.
High Five
x3
25 พ.ค.
Gracia Epilogue
x30
31 พ.ค.
Classic
x20
Day before yesterday
Gracia Epilogue
x50
20 เม.ย.
Interlude
x1200
20 เม.ย.
Interlude
x1200
20 เม.ย.
Interlude
x3811
19 เม.ย.
Interlude
x5
19 เม.ย.
High Five
x100
19 เม.ย.
Interlude
x100
19 เม.ย.
Classic
x50
19 เม.ย.
C4: Scions of Destiny
x40
17 เม.ย.
Interlude
x1200
16 เม.ย.
High Five
x1200
15 เม.ย.
Interlude
x100
13 เม.ย.
Interlude
x100
13 เม.ย.
Interlude
x10
13 เม.ย.
Gracia Final
x10
12 เม.ย.
High Five
x3
12 เม.ย.
Interlude
x75
10 เม.ย.
High Five
x50
8 เม.ย.
Interlude
x100
8 เม.ย.
High Five
x1
5 เม.ย.
High Five
x3
5 เม.ย.
High Five
x30
3 เม.ย.
Interlude
x50000
1 เม.ย.
High Five
x1500
1 เม.ย.
Helios
x1
1 เม.ย.
Ertheia
x15
30 มี.ค.
Interlude
x100
30 มี.ค.
Interlude
x1200
30 มี.ค.
Gracia Epilogue
x100
30 มี.ค.
High Five
x50
29 มี.ค.
Infinity Odyssey
x777
26 มี.ค.
Gracia Epilogue
x50
25 มี.ค.
Gracia Epilogue
x100
23 มี.ค.
Classic
x50
22 มี.ค.
Interlude
x100
22 มี.ค.
Interlude
x1000
22 มี.ค.
Interlude
x50000
22 มี.ค.
High Five
x1
22 มี.ค.
Interlude
x0
21 มี.ค.
High Five
x50
19 มี.ค.
Interlude
x1200
19 มี.ค.
Interlude
x10000
18 มี.ค.
Interlude
x100
16 มี.ค.
Interlude
x25
16 มี.ค.
Interlude
x3000
16 มี.ค.
High Five
x999
15 มี.ค.
High Five
x1000
15 มี.ค.
Interlude
x50
15 มี.ค.
Interlude
x25
13 มี.ค.
Interlude
x100
9 มี.ค.
Interlude
x100
9 มี.ค.
High Five
x50
9 มี.ค.
Gracia Epilogue
x25
9 มี.ค.
High Five
x50
8 มี.ค.
Classic
x50
7 มี.ค.
Interlude
x25
6 มี.ค.
Interlude
x50000
5 มี.ค.
High Five
x35
3 มี.ค.
High Five
x1
2 มี.ค.
Interlude
x2
1 มี.ค.
Interlude
x1200
1 มี.ค.
Interlude
x3
1 มี.ค.
Classic
x7
27 ก.พ.
Interlude
x100
25 ก.พ.
Interlude
x10
Lineage 2 trademark
Яндекс.Метрика webmoney