ระบบเพาะปลูก High Five

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 icon item เมล็ดโคดาดำ เมล็ดโคดาดำ icon item โคดาดำ โคดาดำ icon item กิ่งต้นไม้ icon item เชือกเหนียว 8,100 / 9,000
5-15 icon item เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item เชือกเหนียว 22,500 / 2,250
8-18 icon item เมล็ดโคดาแดง เมล็ดโคดาแดง icon item โคดาแดง โคดาแดง icon item น้ำยาชักเงา icon item หินโคกส์ 8,100 / 9,000
8-18 icon item เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item หินโคกส์ 22,500 / 2,250
11-21 icon item เมล็ดโคดาเย็น เมล็ดโคดาเย็น icon item โคดาเย็น โคดาเย็น icon item แผ่นหนังกลับ icon item หินโอริฮารูคอน 8,100 / 9,000
11-21 icon item เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หินโอริฮารูคอน 22,500 / 2,250
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้า เมล็ดโคดาฟ้า icon item โคดาฟ้า โคดาฟ้า icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 4,050 / 4,500
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 11,250 / 1,125
17-27 icon item เมล็ดโคดาทอง เมล็ดโคดาทอง icon item โคดาทอง โคดาทอง icon item ไหม icon item หินมิธริล 2,025 / 2,250
17-27 icon item เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item หินมิธริล 5,630 / 563
20-30 icon item เมล็ดโคดาลูต เมล็ดโคดาลูต icon item โคดาลูต โคดาลูต icon item เหล็ก icon item เส้นใยโลหะ 1,350 / 1,500
20-30 icon item เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item เส้นใยโลหะ 3,750 / 375
23-33 icon item เมล็ดโคดาทะเลทราย เมล็ดโคดาทะเลทราย icon item โคดาทะเลทราย โคดาทะเลทราย icon item ถ่านหิน icon item อดามันไทท์ 2,025 / 2,250
23-33 icon item เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item อดามันไทท์ 5,630 / 563
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดง เมล็ดโคโบลแดง icon item โคโบลแดง โคโบลแดง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 2,025 / 2,250
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 5,630 / 563
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็น เมล็ดโคโบลเย็น icon item โคโบลเย็น โคโบลเย็น icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 1,620 / 1,800
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 4,500 / 450
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้า เมล็ดโคโบลฟ้า icon item โคโบลฟ้า โคโบลฟ้า icon item เงิน icon item โธนส์ 810 / 900
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item โธนส์ 2,250 / 225
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็น เมล็ดคอดรานเย็น icon item คอดรานเย็น คอดรานเย็น icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 1,013 / 1,125
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 2,810 / 281
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้า เมล็ดคอดรานฟ้า icon item คอดรานฟ้า คอดรานฟ้า icon item ถ่านหิน icon item หนัง 810 / 900
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item หนัง 2,250 / 225
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝด เมล็ดคอดรานแฝด icon item คอดรานแฝด คอดรานแฝด icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 810 / 900
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 2,250 / 225
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชัน เมล็ดคอดรานราชัน icon item คอดรานราชัน คอดรานราชัน icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 540 / 600
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 1,500 / 150
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทราย เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon item คอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 405 / 450
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 1,130 / 113
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้า เมล็ดโคบาฟ้า icon item โคบาฟ้า โคบาฟ้า icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 324 / 360
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 237 / 90
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้า เมล็ดโคดาฟ้า icon item โคดาฟ้า โคดาฟ้า icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 4,199 / 4,666
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 11,670 / 1,167
17-27 icon item เมล็ดโคดาทอง เมล็ดโคดาทอง icon item โคดาทอง โคดาทอง icon item ไหม icon item หินมิธริล 2,101 / 2,334
17-27 icon item เมล็ดโคดาสีทองสายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาสีทองสายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item หินมิธริล 5,830 / 583
20-30 icon item เมล็ดโคดาลูต เมล็ดโคดาลูต icon item โคดาลูต โคดาลูต icon item เหล็ก icon item เส้นใยโลหะ 1,400 / 1,555
20-30 icon item เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item เส้นใยโลหะ 3,890 / 389
23-33 icon item เมล็ดโคดาทะเลทราย เมล็ดโคดาทะเลทราย icon item โคดาทะเลทราย โคดาทะเลทราย icon item ถ่านหิน icon item อดามันไทท์ 2,101 / 2,334
23-33 icon item เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item อดามันไทท์ 5,830 / 583
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดง เมล็ดโคโบลแดง icon item โคโบลแดง โคโบลแดง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 2,101 / 2,334
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 5,830 / 583
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็น เมล็ดโคโบลเย็น icon item โคโบลเย็น โคโบลเย็น icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 1,679 / 1,866
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 4,670 / 467
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้า เมล็ดโคโบลฟ้า icon item โคโบลฟ้า โคโบลฟ้า icon item เงิน icon item โธนส์ 841 / 934
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item โธนส์ 2,330 / 233
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนาม เมล็ดโคโบลหนาม icon item โคโบลหนาม โคโบลหนาม icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 841 / 934
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 2,330 / 233
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทอง เมล็ดโคโบลทอง icon item โคโบลทอง โคโบลทอง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 841 / 934
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 2,330 / 233
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชัน เมล็ดโคโบลราชัน icon item โคโบลราชัน โคโบลราชัน icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 841 / 934
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 2,330 / 233
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดง เมล็ดคอดรานแดง icon item คอดรานแดง คอดรานแดง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 1,049 / 1,166
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 2,920 / 292
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเล เมล็ดคอดรานทะเล icon item คอดรานทะเล คอดรานทะเล icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 841 / 934
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 2,330 / 233
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดง เมล็ดโคโบลแดง icon item โคโบลแดง โคโบลแดง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 2,250 / 2,500
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 6,250 / 625
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็น เมล็ดโคโบลเย็น icon item โคโบลเย็น โคโบลเย็น icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 1,800 / 2,000
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 5,000 / 500
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้า เมล็ดโคโบลฟ้า icon item โคโบลฟ้า โคโบลฟ้า icon item เงิน icon item โธนส์ 900 / 1,000
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item โธนส์ 2,500 / 250
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนาม เมล็ดโคโบลหนาม icon item โคโบลหนาม โคโบลหนาม icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 900 / 1,000
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 2,500 / 250
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทอง เมล็ดโคโบลทอง icon item โคโบลทอง โคโบลทอง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 900 / 1,000
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 2,500 / 250
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชัน เมล็ดโคโบลราชัน icon item โคโบลราชัน โคโบลราชัน icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 900 / 1,000
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 2,500 / 250
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดง เมล็ดคอดรานแดง icon item คอดรานแดง คอดรานแดง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 1,125 / 1,250
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 3,130 / 313
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเล เมล็ดคอดรานทะเล icon item คอดรานทะเล คอดรานทะเล icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 900 / 1,000
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 2,500 / 250
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็น เมล็ดคอดรานเย็น icon item คอดรานเย็น คอดรานเย็น icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 1,125 / 1,250
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 3,130 / 313
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้า เมล็ดคอดรานฟ้า icon item คอดรานฟ้า คอดรานฟ้า icon item ถ่านหิน icon item หนัง 900 / 1,000
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item หนัง 2,500 / 250
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝด เมล็ดคอดรานแฝด icon item คอดรานแฝด คอดรานแฝด icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 900 / 1,000
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 2,500 / 250
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชัน เมล็ดคอดรานราชัน icon item คอดรานราชัน คอดรานราชัน icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 599 / 666
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 1,670 / 167
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทราย เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon item คอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 450 / 500
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 1,250 / 125
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้า เมล็ดโคบาฟ้า icon item โคบาฟ้า โคบาฟ้า icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 360 / 400
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 263 / 100
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดง เมล็ดโคบาแดง icon item โคบาแดง โคบาแดง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 301 / 334
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 218 / 83
68-78 icon item เมล็ดโคบาทอง เมล็ดโคบาทอง icon item โคบาทอง โคบาทอง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 257 / 286
68-78 icon item เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 187 / 71
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 icon item เมล็ดโคดาดำ เมล็ดโคดาดำ icon item โคดาดำ โคดาดำ icon item กิ่งต้นไม้ icon item เชือกเหนียว 7,200 / 8,000
5-15 icon item เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item เชือกเหนียว 20,000 / 2,000
8-18 icon item เมล็ดโคดาแดง เมล็ดโคดาแดง icon item โคดาแดง โคดาแดง icon item น้ำยาชักเงา icon item หินโคกส์ 7,200 / 8,000
8-18 icon item เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item หินโคกส์ 20,000 / 2,000
11-21 icon item เมล็ดโคดาเย็น เมล็ดโคดาเย็น icon item โคดาเย็น โคดาเย็น icon item แผ่นหนังกลับ icon item หินโอริฮารูคอน 7,200 / 8,000
11-21 icon item เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หินโอริฮารูคอน 20,000 / 2,000
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้า เมล็ดโคดาฟ้า icon item โคดาฟ้า โคดาฟ้า icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 3,600 / 4,000
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 10,000 / 1,000
17-27 icon item เมล็ดโคดาทอง เมล็ดโคดาทอง icon item โคดาทอง โคดาทอง icon item ไหม icon item หินมิธริล 1,800 / 2,000
17-27 icon item เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item หินมิธริล 5,000 / 500
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็น เมล็ดโคโบลเย็น icon item โคโบลเย็น โคโบลเย็น icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 1,440 / 1,600
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 4,000 / 400
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้า เมล็ดโคโบลฟ้า icon item โคโบลฟ้า โคโบลฟ้า icon item เงิน icon item โธนส์ 720 / 800
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item โธนส์ 2,000 / 200
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนาม เมล็ดโคโบลหนาม icon item โคโบลหนาม โคโบลหนาม icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 720 / 800
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 2,000 / 200
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทอง เมล็ดโคโบลทอง icon item โคโบลทอง โคโบลทอง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 720 / 800
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 2,000 / 200
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชัน เมล็ดโคโบลราชัน icon item โคโบลราชัน โคโบลราชัน icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 720 / 800
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 2,000 / 200
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดง เมล็ดคอดรานแดง icon item คอดรานแดง คอดรานแดง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 900 / 1,000
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 2,500 / 250
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเล เมล็ดคอดรานทะเล icon item คอดรานทะเล คอดรานทะเล icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 720 / 800
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 2,000 / 200
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็น เมล็ดคอดรานเย็น icon item คอดรานเย็น คอดรานเย็น icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 900 / 1,000
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 2,500 / 250
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้า เมล็ดคอดรานฟ้า icon item คอดรานฟ้า คอดรานฟ้า icon item ถ่านหิน icon item หนัง 720 / 800
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item หนัง 2,000 / 200
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝด เมล็ดคอดรานแฝด icon item คอดรานแฝด คอดรานแฝด icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 720 / 800
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 2,000 / 200
68-78 icon item เมล็ดโคบาทอง เมล็ดโคบาทอง icon item โคบาทอง โคบาทอง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 206 / 229
68-78 icon item เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 150 / 57
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทราย เมล็ดโคบาทะเลทราย icon item โคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 180 / 200
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 132 / 50
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเล เมล็ดโคบาทะเล icon item โคบาทะเล โคบาทะเล icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 160 / 178
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเลพันธ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลพันธ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 116 / 44
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝด เมล็ดโคบาแฝด icon item โคบาแฝด โคบาแฝด icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 144 / 160
77-87 icon item เมล็ดโคบาพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 105 / 40
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนาม เมล็ดโคโบลหนาม icon item โคโบลหนาม โคโบลหนาม icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 1,260 / 1,400
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 3,500 / 350
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทอง เมล็ดโคโบลทอง icon item โคโบลทอง โคโบลทอง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 1,260 / 1,400
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 3,500 / 350
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชัน เมล็ดโคโบลราชัน icon item โคโบลราชัน โคโบลราชัน icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 1,260 / 1,400
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 3,500 / 350
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดง เมล็ดคอดรานแดง icon item คอดรานแดง คอดรานแดง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 1,575 / 1,750
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 4,380 / 438
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเล เมล็ดคอดรานทะเล icon item คอดรานทะเล คอดรานทะเล icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 1,260 / 1,400
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 3,500 / 350
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็น เมล็ดคอดรานเย็น icon item คอดรานเย็น คอดรานเย็น icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 1,575 / 1,750
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 4,380 / 438
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้า เมล็ดคอดรานฟ้า icon item คอดรานฟ้า คอดรานฟ้า icon item ถ่านหิน icon item หนัง 1,260 / 1,400
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item หนัง 3,500 / 350
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝด เมล็ดคอดรานแฝด icon item คอดรานแฝด คอดรานแฝด icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 1,260 / 1,400
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 3,500 / 350
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชัน เมล็ดคอดรานราชัน icon item คอดรานราชัน คอดรานราชัน icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 841 / 934
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 2,330 / 233
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทราย เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon item คอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 630 / 700
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 1,750 / 175
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้า เมล็ดโคบาฟ้า icon item โคบาฟ้า โคบาฟ้า icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 504 / 560
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 368 / 140
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดง เมล็ดโคบาแดง icon item โคบาแดง โคบาแดง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 419 / 466
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 308 / 117
68-78 icon item เมล็ดโคบาทอง เมล็ดโคบาทอง icon item โคบาทอง โคบาทอง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 360 / 400
68-78 icon item เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 263 / 100
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทราย เมล็ดโคบาทะเลทราย icon item โคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 315 / 350
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 232 / 88
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเล เมล็ดโคบาทะเล icon item โคบาทะเล โคบาทะเล icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 280 / 311
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 205 / 78
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝด เมล็ดโคบาแฝด icon item โคบาแฝด โคบาแฝด icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 252 / 280
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 184 / 70
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็น เมล็ดโคโบลเย็น icon item โคโบลเย็น โคโบลเย็น icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 2,160 / 2,400
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 6,000 / 600
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้า เมล็ดโคโบลฟ้า icon item โคโบลฟ้า โคโบลฟ้า icon item เงิน icon item โธนส์ 1,080 / 1,200
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item โธนส์ 3,000 / 300
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนาม เมล็ดโคโบลหนาม icon item โคโบลหนาม โคโบลหนาม icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 1,080 / 1,200
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 3,000 / 300
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทอง เมล็ดโคโบลทอง icon item โคโบลทอง โคโบลทอง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 1,080 / 1,200
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 3,000 / 300
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชัน เมล็ดโคโบลราชัน icon item โคโบลราชัน โคโบลราชัน icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 1,080 / 1,200
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 3,000 / 300
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดง เมล็ดคอดรานแดง icon item คอดรานแดง คอดรานแดง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 1,350 / 1,500
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 3,750 / 375
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเล เมล็ดคอดรานทะเล icon item คอดรานทะเล คอดรานทะเล icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 1,080 / 1,200
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 3,000 / 300
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดง เมล็ดโคบาแดง icon item โคบาแดง โคบาแดง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 360 / 400
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 263 / 100
68-78 icon item เมล็ดโคบาทอง เมล็ดโคบาทอง icon item โคบาทอง โคบาทอง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 309 / 343
68-78 icon item เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 226 / 86
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทราย เมล็ดโคบาทะเลทราย icon item โคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 270 / 300
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 197 / 75
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเล เมล็ดโคบาทะเล icon item โคบาทะเล โคบาทะเล icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 239 / 266
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 176 / 67
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝด เมล็ดโคบาแฝด icon item โคบาแฝด โคบาแฝด icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 216 / 240
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 158 / 60
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทราย เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon item คอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 900 / 1,000
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 2,500 / 250
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้า เมล็ดโคบาฟ้า icon item โคบาฟ้า โคบาฟ้า icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 720 / 800
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 526 / 200
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดง เมล็ดโคบาแดง icon item โคบาแดง โคบาแดง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 599 / 666
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 439 / 167
68-78 icon item เมล็ดโคบาทอง เมล็ดโคบาทอง icon item โคบาทอง โคบาทอง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 514 / 571
68-78 icon item เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 376 / 143
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทราย เมล็ดโคบาทะเลทราย icon item โคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 450 / 500
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 329 / 125
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเล เมล็ดโคบาทะเล icon item โคบาทะเล โคบาทะเล icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 401 / 445
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 292 / 111
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝด เมล็ดโคบาแฝด icon item โคบาแฝด โคบาแฝด icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 360 / 400
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 263 / 100
80-90 icon item เมล็ดโคบาราชัน เมล็ดโคบาราชัน icon item โคบาราชัน โคบาราชัน icon item ด้ายโลหะ icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 328 / 364
80-90 icon item เมล็ดโคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item ด้ายโลหะ icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 239 / 91
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝด เมล็ดคอดรานแฝด icon item คอดรานแฝด คอดรานแฝด icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 2,016 / 2,240
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 5,600 / 560
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชัน เมล็ดคอดรานราชัน icon item คอดรานราชัน คอดรานราชัน icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 1,345 / 1,494
56-66 icon item เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item ผงกระดูกหยาบ 3,730 / 373
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทราย เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon item คอดรานทะเลทราย คอดรานทะเลทราย icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 1,008 / 1,120
59-69 icon item เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 2,800 / 280
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้า เมล็ดโคบาฟ้า icon item โคบาฟ้า โคบาฟ้า icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 806 / 896
62-72 icon item เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังชั้นดี icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 589 / 224
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดง เมล็ดโคบาแดง icon item โคบาแดง โคบาแดง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 671 / 746
65-75 icon item เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หินโคกส์สังเคราะห์ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 492 / 187
68-78 icon item เมล็ดโคบาทอง เมล็ดโคบาทอง icon item โคบาทอง โคบาทอง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 576 / 640
68-78 icon item เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 421 / 160
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทราย เมล็ดโคบาทะเลทราย icon item โคบาทะเลทราย โคบาทะเลทราย icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 504 / 560
71-81 icon item เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item อโซเฟ icon item มิธริลสังเคราะห์ 368 / 140
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเล เมล็ดโคบาทะเล icon item โคบาทะเล โคบาทะเล icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 448 / 498
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 326 / 124
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝด เมล็ดโคบาแฝด icon item โคบาแฝด โคบาแฝด icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 403 / 448
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 295 / 112
80-90 icon item เมล็ดโคบาราชา เมล็ดโคบาราชา icon item โคบาราชัน โคบาราชัน icon item ด้ายโลหะ icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 366 / 407
80-90 icon item เมล็ดโคบาราชาพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาราชาพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item ด้ายโลหะ icon item แผ่นโลหะชนิดแกร่ง 268 / 102
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 icon item เมล็ดโคดาดำ เมล็ดโคดาดำ icon item โคดาดำ โคดาดำ icon item กิ่งต้นไม้ icon item เชือกเหนียว 7,200 / 8,000
5-15 icon item เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item เชือกเหนียว 20,000 / 2,000
8-18 icon item เมล็ดโคดาแดง เมล็ดโคดาแดง icon item โคดาแดง โคดาแดง icon item น้ำยาชักเงา icon item หินโคกส์ 7,200 / 8,000
8-18 icon item เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item หินโคกส์ 20,000 / 2,000
11-21 icon item เมล็ดโคดาเย็น เมล็ดโคดาเย็น icon item โคดาเย็น โคดาเย็น icon item แผ่นหนังกลับ icon item หินโอริฮารูคอน 7,200 / 8,000
11-21 icon item เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หินโอริฮารูคอน 20,000 / 2,000
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้า เมล็ดโคดาฟ้า icon item โคดาฟ้า โคดาฟ้า icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 3,600 / 4,000
14-24 icon item เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item หนังชั้นดี 10,000 / 1,000
17-27 icon item เมล็ดโคดาทอง เมล็ดโคดาทอง icon item โคดาทอง โคดาทอง icon item ไหม icon item หินมิธริล 1,800 / 2,000
17-27 icon item เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item หินมิธริล 5,000 / 500
20-30 icon item เมล็ดโคดาลูต เมล็ดโคดาลูต icon item โคดาลูต โคดาลูต icon item เหล็ก icon item เส้นใยโลหะ 1,201 / 1,334
20-30 icon item เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item เส้นใยโลหะ 3,330 / 333
23-33 icon item เมล็ดโคดาทะเลทราย เมล็ดโคดาทะเลทราย icon item โคดาทะเลทราย โคดาทะเลทราย icon item ถ่านหิน icon item อดามันไทท์ 1,800 / 2,000
23-33 icon item เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item อดามันไทท์ 5,000 / 500
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดง เมล็ดโคโบลแดง icon item โคโบลแดง โคโบลแดง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 1,800 / 2,000
26-36 icon item เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item เอนเรีย 5,000 / 500
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็น เมล็ดโคโบลเย็น icon item โคโบลเย็น โคโบลเย็น icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 1,440 / 1,600
29-39 icon item เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นกระดูกสัตว์ icon item เหล็กกล้า 4,000 / 400
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้า เมล็ดโคโบลฟ้า icon item โคโบลฟ้า โคโบลฟ้า icon item เงิน icon item โธนส์ 720 / 800
32-42 icon item เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item เงิน icon item โธนส์ 2,000 / 200
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนาม เมล็ดโคโบลหนาม icon item โคโบลหนาม โคโบลหนาม icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 720 / 800
35-45 icon item เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon item กิ่งต้นไม้ icon item ด้ายโลหะ 2,000 / 200
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทอง เมล็ดโคโบลทอง icon item โคโบลทอง โคโบลทอง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 720 / 800
38-48 icon item เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon item น้ำยาชักเงา icon item กาวสำหรับแบบหล่อ 2,000 / 200
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชัน เมล็ดโคโบลราชัน icon item โคโบลราชัน โคโบลราชัน icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 720 / 800
41-51 icon item เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon item แผ่นหนังกลับ icon item หนังกลับชั้นดี 2,000 / 200
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดง เมล็ดคอดรานแดง icon item คอดรานแดง คอดรานแดง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 900 / 1,000
44-54 icon item เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังสัตว์ icon item อโซเฟ 2,500 / 250
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเล เมล็ดคอดรานทะเล icon item คอดรานทะเล คอดรานทะเล icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 720 / 800
45-55 icon item เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item ไหม icon item ไหมชนิดแกร่ง 2,000 / 200
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็น เมล็ดคอดรานเย็น icon item คอดรานเย็น คอดรานเย็น icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 900 / 1,000
47-57 icon item เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon item เหล็ก icon item ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ 2,500 / 250
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้า เมล็ดคอดรานฟ้า icon item คอดรานฟ้า คอดรานฟ้า icon item ถ่านหิน icon item หนัง 720 / 800
50-60 icon item เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านหิน icon item หนัง 2,000 / 200
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝด เมล็ดคอดรานแฝด icon item คอดรานแฝด คอดรานแฝด icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 720 / 800
53-63 icon item เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item ถ่านไม้ icon item น้ำมันสำหรับแบบหล่อ 2,000 / 200
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเล เมล็ดโคบาทะเล icon item โคบาทะเล โคบาทะเล icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 160 / 178
74-84 icon item เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon item โธนส์ icon item เอนเรีย 116 / 44
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝด เมล็ดโคบาแฝด icon item โคบาแฝด โคบาแฝด icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 144 / 160
77-87 icon item เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon item หนังกลับชั้นดี icon item โอริฮารูคอน 105 / 40
Lineage 2 trademark
Яндекс.Метрика webmoney