Item - สร้อยคอวาลาคาส High Five

ไอเทมวิตามิน มีประสิทธิภาพทำให้ MP+42, ต้านหลับเพิ่มขึ้น 40%, อัตราการโจมตีที่ทำให้หลับเพิ่มขึ้น 40%, HP+445, ลดระยะรอใช้งานใหม่, พลังโจมตีกายภาพ,เวทย์สูงขึ้น, ประสิทธิภาพไวลด์เมจิค, ประสิทธิภาพแดมเมจชิลด์, พลังป้องกันต่อธาตุไฟเพิ่ม การใส่สร้อยคอที่มีประสิทธิภาพเหมือนกันสองอันจะมีผลเท่ากับใส่อันเดียวเท่านั้น ใช้ได้เป็นเวลา 180 วัน ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลก, โยนได้ แต่สามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Base state
Item ID 21221
Type Armor
icon accessory_necklace_of_valakas_i00
default_action EQUIP
bodypart neck
crystal_type S
material GOLD
weight 150
is_tradable false
is_dropable false
time 259200
item_skill 3557-1